dziedzictwo.pomorze.pl - Udostępnienie pilotażowe
Niemcy - marynarka wojenna